Odstoupení od smlouvy na dálku

Poučení

Před objednávkou si přečti Zákon č. 102/2014 Sb .: Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, který najdeš zde.

Rovněž ti dáváme do pozornosti občanský zákoník a jeho část:

Odpovědnost za vady prodané věci

 

§ 622

(1) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

(2) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

(3) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

§ 623

(1) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

(2) Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

V případě reklamace, odstoupení od smlouvy nebo jiných problémů s naším zbožím, použij následující formulář:


Beru na vědomí skutečnost, že prodávající není povinen vrátit peníze do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, do momentu dokud mu není dodané zboží nebo neprokáže zaslání tohoto zboží. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu.

Kontrolní subjekt:

Inspektorát SOI se sídlem v Košiciach:
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/ 6220 781
fax. č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Přesunout se na začátek
PERTIES Body
 • Zaregistrujte se a vydělávejte
  250Bod/ů
 • Zadejte objednávku a získejte body
  Získejte 1 Bod za každých minutých
 • Napsat recenzi
  Napište recenzi a vydělejte65 Bod/ů
 • Doporučit někomu
  Odměna je: 250 Bod/ů
 • Vydělávejte na nákupu Somenelse
  Odměna je: 10% Bod/ů z ceny
 • Uplatněte body za konkrétní produkty

  Pravidlo přepočtu = 10 Bod/ů

 • image
  Aplikujte body na Košíku celkem

  Pravidlo přepočtu = 10 Bod/ů

PERTIES Body PERTIES Body

Pomoz nám pomoci ti ...

Stále vyvíjíme nové kalhotky a chceme slyšet od tebe, jaké by si nosila nejraději

Proč máme jen hádat, co ti vyhovuje nejlépe, když nám to můžeš říct sama?